หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เวียดนาม : นําเข้ารถยนต์จากไทยและอินโดนีเซียมากที่สุด

30 เมษายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 1183)

สถานการณ์การนําเข้ารถยนต์ของเวียดนามในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ตามที่ปรากฏในข่าวท้องถิ่น baodautu.vn วันที่ 14 เม.ย 2562 ในหัวข้อข่าว "เวียดนามนําเข้ารถยนต์จากไทยและอินโดนีเซียมากที่สุด” โดยกรมศุลกากรเวียดนามรายงานว่า ในเดือน มี.ค. 2562 เวียดนามนําเข้ารถยนต์จํานวน 13,253 คัน มูลค่า 309 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีราคาเฉลี่ย 23,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อคัน
 
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 เวียดนามนําเข้ารถยนต์ประมาณ 39,000 คัน มูลค่า 883 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 8.5 เท่าในเชิงปริมาณ และเพิ่มขึ้น 6.5 เท่าในเชิงมูลค่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ประกอบการยังไม่สามารถดําเนินการตามข้อบังคับของมติ 116/2017/ND-CP เกี่ยวกับการนําเข้ารถยนต์
 
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 เวียดนามนําเข้ารถยนต์จากไทยมากที่สุด มีจํานวนรวม 26,000 คัน คิดเป็นร้อยละ 66 ของจํานวนรวมทั้งหมด มูลค่า 517 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 58 ของมูลค่ารวมทั้งหมด โดยประเทศที่เวียดนามนำเข้ารถยนต์รองลงมา ได้แก่ อินโดนีเซีย มีจํานวนรวม 9,000 คัน มูลค่า 143.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจีนจํานวนรวม 1,000 คัน มูลค่า 41.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 
ปัจจุบัน รถยนต์ที่เวียดนามนําเข้าจากไทย ได้แก่ รถกระบะ Ford และ Toyota รถยนต์ SUV ขนาด 7 ที่นั่ง Toyota และรถยนต์สําหรับการท่องเที่ยวขนาดต่าง ๆ อาทิ Chevrolet ขณะเดียวกัน เวียดนามนําเข้ารถยนต์ Toyota รุ่น Fortuner Avanza Rush และ Mitsubishi รุ่น Xpander จากอินโดนีเซียอีกด้วย
 
มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า การนําเข้ารถยนต์ที่มีอัตราการเติบโตเช่นนี้อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดรถยนต์ในเวียดนามกําลังฟื้นตัวจากที่เคยลดลงในช่วงปีที่ผ่านมา กอปรกับความต้องการบริโภครถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น โดยสมาคมผู้ผลิตยานยนต์เวียดนาม (Vietnam Automobile Manufacturers Association) เปิดเผยว่า ยอดจําหน่ายรถยนต์ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 คิดเป็นจํานวน 78,252 คัน ขณะที่ยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ลดลง ร้อยละ 6.1
 
นอกจากนี้ การนําเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ของเวียดนามยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถิติกรมศุลกากรเวียดนามระบุว่า ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 เวียดนามนําเข้าชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่ารวม 978 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยเป็นการนําเข้าจากไทยมูลค่ามากกว่า 147 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 15.1 ของมูลค่ารวม
 
อย่างไรก็ตาม ตามแผนการดําเนินงานของบริษัท Vinfast ผู้ผลิตและจําหน่ายรถยนต์ท้องถิ่น วางแผนที่จะจําหน่ายรถยนต์ชุดแรก จํานวน 4 รุ่น ได้แก่ (1) รถยนต์ 5 ที่นั่ง (Sedan) (2) รถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) (3) รถยนต์ขนาดเล็ก (Hatchback) (4) รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 จึงเป็นที่น่าติดตามต่อไปว่ารัฐบาลเวียดนามจะมีมาตรการเพื่อสนับสนุนหรือปกป้องผู้ประกอบการท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือไม่
 
 
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์