หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
การประชุมด้านกฎหมายอาเซียน “การโอนตัวนักโทษในอาเซียน”

30 เมษายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 544)

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมด้านกฎหมายอาเซียน หัวข้อ "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการโอนตัวนักโทษในอาเซียน" (ASEAN Law Forum : Workshop on transfer of Sentenced Persons in ASEAN)
 
(29เม.ย.2562 เวลา 09.30 น.) ณ โรงแรมเรอเนสซองซ์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมด้านกฎหมายอาเซียน หัวข้อ "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการโอนตัวนักโทษในอาเซียน" (ASEAN Law Forum : Workshop on transfer of Sentenced Persons in ASEAN) โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนหน่วยงานด้านกฎหมายจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทย หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม นักวิชาการ และผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมฯ
 
ในการนี้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการโอนตัวนักโทษ ที่จะส่งเสริมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ซึ่งเป็นการยกระดับความร่วมมือในมิติทางอาญาของภูมิภาค และนำไปสู่ความมั่นคงปลอดภัยของสังคมอาเซียน ตามแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2025
 
ในโอกาสเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยมีใจความที่แสดงให้ถึงรูปแบบความร่วมมือทางกฎหมายด้านการโอนตัวนักโทษในภูมิภาคที่เป็นไปได้ ทั้งสนธิสัญญาแม่แบบในลักษณะเดียวกันกับสนธิสัญญาแม่แบบอาเซียน ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรืออนุสัญญาระดับภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิกที่เห็นชอบและมีความพร้อมในการดำเนินงานสำหรับการประชุมครั้งนี้
 
โดยกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้ประสานงานหลักเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมและผลักดันในเกิดความร่วมมือ ในด้านการโอนตัวนักโทษในภูมิภาคอาเซียน และเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในห้วงที่เป็นประธานอาเซียนอีกด้วย
 
 
ที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์