หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทย-กัมพูชา ฉลองสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท)

22 เมษายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 584)

ไทยและกัมพูชา จัดพิธีฉลองความสำเร็จการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) ที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยนายกรัฐมนตรีของทั้ง 2 ประเทศ เป็นประธานเปิดผ้าแพรคลุมป้ายชื่อสะพานร่วมกัน ณ บริเวณจุดกึ่งกลางสะพาน
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไทยและกัมพูชายินดีที่การสร้างสะพานแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์และถือเป็นสะพานข้ามแดนไทย-กัมพูชา ที่ยาวที่สุด เป็นประจักษ์พยานถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศที่ใกล้ชิดมายาวนาน เพื่อแก้ปัญหาความแออัดของการจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดน และเป็นการเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าข้ามแดนแห่งใหม่ ให้มีความสะดวกมากขึ้น ระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชาและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก หรือ EEC ของไทย เพื่อเชื่อมต่อการส่งออกสินค้าสู่ตลาดโลก ณ ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเติบโตไปด้วยกัน
 
ขณะที่ สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวขอบคุณรัฐบาลและประชาชนชาวไทยที่สนับสนุนการก่อสร้างและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชา ซึ่งถือเป็นสะพานเชื่อมใจของชาวจังหวัดบันเตียเมียนเจยและจังหวัดสระแก้ว ที่สมควรบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเป็นช่องทางสำหรับการขนส่งสินค้าเข้าออกส่วนจุดผ่านแดนปอยเปต-อรัญประเทศ และเป็นช่องทางสำหรับการเดินทางข้ามแดนของนักท่องเที่ยวด้วย
 
จากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมประกอบพิธีเทคอนกรีตเชื่อมสะพานและฉลองความสำเร็จ ในการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือไทย-กัมพูชา ให้ยั่งยืนสืบไป
 
 
ที่มา  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์