หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
เปิดเดินรถไฟระหว่างราชอาณาจักรไทยกับกัมพูชา โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 22 เมษายนนี้

18 เมษายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 498)

พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเข้าร่วมพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท และพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารด้านศุลากรและถนนเชื่อมต่อกัมพูชา พิธีเปิดสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก พิธีลงนามความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชจักรกัมพูชาและพิธีส่งมอบรถไฟดีเซลราง 1 ขบวนของไทยให้กับกัมพูชา ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายนนี้ ที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยพิธีลงนามความตกลงดังกล่าวจะมีนายกรัฐมนตรีของทั้งไทยและกัมพูชา มาเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม
 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จึงมีมติอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทำและลงนามร่างความตกลงการเดินทางรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชจักรกัมพูชาว่าด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายทางรถไฟเมื่อปี 2557 หลังจากฝ่ายไทยและกัมพูชาได้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำร่างคณะทำงานความตกลงเดินรถร่วมระหว่างกันในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างไทยกับกัมพูชา
 
สำหรับสาระสำคัญการเดินรถไฟระหว่างกัน จะครอบคลุมทั้งการโดยสารและการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ และส่งเสริมการเคลื่อนย้ายคนและสินค้าระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เป็นประโยชน์ด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวที่สะดวกต่อการเดินทางไปมาหาสู่ของประชาชนทั้งสองประเทศ
 
 
ที่มา  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์