หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
ไทยจับมือ อาเซียน – ญี่ปุ่นส่งเสริมการออกอากาศผ่านสื่อออนไลน์อย่างถูกต้อง

5 เมษายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 1119)

กรมประชาสัมพันธ์จัดการประชุมเพื่อส่งเสริมการออกอากาศผ่านสื่อออนไลน์อย่างถูกต้องลิขสิทธิ์ (ASEAN – Japan Workshop to Promote Authorized Online Distribution of Broadcasting Content) วันที่ 2-4 เมษายน มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศและประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วม ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดย ดร. จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
 
โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ประสานงานอาเซียนด้านสื่อและสนเทศ กับ Content Overseas Distribution Association (CODA) และกระทรวงสารนิเทศและการสื่อสาร ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนความร่วมมืออาเซียน - ญี่ปุ่น (Japan – ASEAN Integration Fund: JAIF)
 
กิจกรรมประกอบด้วยเป็นการเสวนา หัวข้อ "การออกอากาศผ่านสื่อออนไลน์และแนวทางการป้องกัน การละเมิดการออกอากาศผ่านสื่อออนไลน์ในอาเซียน” มีผู้ร่วมเสวนาจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ รวมทั้งการนำเสนอการดำเนินงานของแต่ละประเทศ สมาชิกอาเซียน
 
นอกจากนี้จะมีการระดมความคิดและหาแนวทางร่วมในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ บนสื่อออนไลน์ในภูมิภาคอาเซียน และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่น
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์