หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
อาเซียน-ญี่ปุ่น ร่วมมือส่งเสริมการออกอากาศผ่านสื่อออนไลน์อย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์

29 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 989)

กรมประชาสัมพันธ์ร่วมมือกับ Content Overseas Distribution Association (CODA) และกระทรวงสารนิเทศและการสื่อสาร ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการอาเซียน – ญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการออกอากาศผ่านสื่อออนไลน์อย่างถูกต้องลิขสิทธิ์ (ASEAN – Japan Workshop to Promote Authorized Online Distribution of Broadcasting Content) ในวันที่ 2-4 เมษายน 2562 ณ ห้องอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการออกอากาศผ่านสื่อออนไลน์อย่างถูกต้องลิขสิทธิ์ และหาแนวทางการป้องกันการละเมิดการออกอากาศผ่านสื่อออนไลน์ไนอาเซียน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานการป้องกัน การปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศในอาเซียน เพื่อร่วมกันรับรู้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันของอาเซียนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ และการนำความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาช่วยส่งเสริมการดำเนินและระดมความคิดเห็น การหาแนวทางร่วมกันในการป้องกันการออกอากาศผ่านสื่อออนไลน์ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ของอาเซียน
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์