หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
“พาณิชย์” ผลักดันผู้ประกอบการไทยใช้จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ขยายการค้ากับ สปป.ลาว

28 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 619)

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ มีแผนที่จะเดินหน้าผลักดันให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้ประกอบการไทยใช้จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร และยังมีแผนเร่งผลักดันให้ สปป.ลาว ยกระดับด่านบ้านปางมอน แขวงไซยะบูลี ที่อยู่ตรงข้ามด่านบ้านฮวกของไทย ซึ่งยังเป็นด่านท้องถิ่นของ สปป.ลาว ให้เป็นด่านสากล เพราะหากยังเป็นด่านท้องถิ่น สปป.ลาว จะจำกัดให้นำเข้าได้เฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อดำรงชีพและสินค้าเกษตรเท่านั้น แต่ถ้ายกระดับด่านบ้านปางมอนให้เป็นด่านสากล จะทำให้การส่งออกนำเข้ามีความสะดวกมากขึ้น
 
สำหรับจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีพื้นที่เชื่อมต่อกับบ้านปางมอน เมืองคอบ แขวงไซยะบุลี ถือเป็นประตูยุทธศาสตร์สำคัญในการเชื่อมโยงไทยกับ สปป.ลาว ผ่านเมืองสำคัญทั้งไซยะบุลี อุดมไชย และหลวงพระบาง ด้วยระยะทางไม่เกิน 200 กิโลเมตร เป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าการค้า และการลงทุนระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ได้มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากสินค้าและประชาชนจากทั้งสองประเทศจะสามารถเคลื่อนย้ายผ่านด่านพรมแดนดังกล่าวได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีกฎหมายภายในประเทศรองรับในการนำเข้า-ส่งออก และเป็นไปตามหลักศุลกากรสากล ขณะเดียวกัน จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ยังถือเป็นฮับในการเชื่อมต่อที่สำคัญของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง นอกจาก สปป.ลาว เพราะสามารถเชื่อมโยงกับจีนตอนใต้ เมืองเชียงรุ้ง และคุนหมิง ผ่านจุดผ่านแดนบ่อเต็น-โมฮัน โดยใช้เส้นทาง R3A และสามารถยกระดับการเชื่อมโยงฝั่งตะวันออกกับเมืองเดียนเบียนฟู และฮานอย ผ่านจุดผ่านแดนเมืองขัว (ขวา)-เดียนเบียนฟู โดยใช้เส้นทาง R2 และมุ่งสู่เมืองฮานอย โดยมีระยะทางที่สั้นกว่าการเดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรเชียงของ จังหวัดเชียงราย และจุดผ่านแดนห้วยโก๋น จังหวัดน่าน
 
ทั้งนี้ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ยังเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยง Supply Chain จากกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่ส่วนกลางของประเทศ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ กับ สปป.ลาว ได้ในระยะทางที่ใกล้กว่าจุดผ่านแดนถาวรเชียงของ และห้วยโก๋น เนื่องจากจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหลักของภาคเหนือ ทั้งข้าวโพด ลำไย และข้าว ทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อด้านการจ้างงานสำหรับแรงงานต่างด้าวชาวลาวที่จะข้ามมารับจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทดแทนการขาดแคลนแรงงานในฝั่งไทยได้เป็นอย่างดี และยังถือเป็นประตูสำคัญสำหรับการกระจายสินค้าไทยผ่านการข้ามแดนเข้ามาฝั่งไทยของชาว สปป.ลาว เพื่อจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคที่ตลาดเชียงคำ และเทสโก้ โลตัส สาขาเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์
เครดิตภาพ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์