หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวถูกกฏหมายในการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคม

28 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 436)

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ทำให้เกิดผลกระทบต่อตลาดแรงงานของประเทศไทย เนื่องจากแรงงานของไทยมีไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ประกอบการต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ดังนั้นแรงงานต่างด้าวจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้สถานประกอบการได้ดำเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่งในเรื่องนี้รัฐบาลไทยได้แก้ปัญหา โดยจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการจ้างงาน (MOU) กับประเทศเมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานได้อย่างสะดวกและเป็นไปตามกฎหมาย ขณะเดียวกันยังเป็นการอำนวยความยุติธรรมแก่แรงงานต่างด้าวด้วย ในส่วนของจังหวัดพัทลุงแม้ว่าไม่ใช่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเหมือนหลาย ๆ จังหวัด แต่ก็มีกิจการบางส่วนที่ยังขาดแคลนแรงงาน เช่น การก่อสร้าง หรืออุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตร
 
แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย มีสถานะเท่าเทียมกับแรงงานไทยภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งให้สิทธิเช่นเดียวกับแรงงานไทย
 
แรงงานต่างด้าวยังมีความสำคัญและความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ และหากวันหนึ่งแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศของตัวเองจะเกิดปัญหากับระบบเศรษฐกิจไทยอย่างไร ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่คนไทยจะต้องตระหนักว่าการทำงานในภาคการผลิตเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และหันมาผลิตบุคคลากรด้านแรงงานที่เกื้อกูลต่อการพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง
 
 
 
ที่มา  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์