หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
เตรียมพร้อมส่งแรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะป้อนตลาดแรงงานญี่ปุ่น

28 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 576)

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งอยู่ระหว่างนำคณะผู้บริหารกระทรวง ขยายตลาดแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าพบ นายยามาชิตะ ทาคาชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น ณ กระทรวงยุติธรรม กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือความคืบหน้าการเปิดรับแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานตามระบบวีซ่าแบบใหม่
 
พล.ต.อ.อดุลย์ เปิดเผยภายหลังการหารือว่า รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดให้ไทยเป็น 1 ใน 9 ประเทศเป้าหมายที่จะรับแรงงานมาทำงาน แต่ต้องผ่านการทดสอบภาษาและทักษะวิชาชีพก่อน โดยกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเพื่อรับแรงงานใน 14 สาขาที่ประเทศญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงาน โดยตั้งเป้ารับแรงงานต่างชาติจำนวน 345,000 คน ภายใน 5 ปี
 
จากการพูดคุยรัฐบาลไทยได้เสนอให้รัฐบาลญี่ปุ่นรับทราบถึงความพร้อมที่ไทยจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นในการจัดเตรียมกำลังแรงงาน ทั้งผู้ที่เผยผ่านการฝึกงานในญี่ปุ่น และผู้ที่ยังไม่เคยมาทำงาน โดยจะทำการฝึกทักษะฝีมือ ภาษา และวัฒนธรรมองค์กรแบบญี่ปุ่น ตามระบบวีซ่าทำงานแบบใหม่ของญี่ปุ่น ทั้งนี้ ประมาณเดือนตุลาคม 2562 ญี่ปุ่นเตรียมจัดสอบในประเทศไทย 6 สาขา ได้แก่ งานดูแลผู้สูงอายุ งานเครื่องจักรและเครื่องมือ งานการบิน งานโรงแรม งานเกษตรกรรม และงานต่อเรือ
 
ขณะที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการดูแลคนไทยที่จะเข้ามาทำงานในญี่ปุ่น และจะสนับสนุนให้มีการจัดทำคู่มือให้กับแรงงานไทย
 
ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่น ห่วงแรงงานถูกหลอกลวงจากนโยบายวีซ่าใหม่นี้ จะทำให้เกิดการล่อลวง และละเมิดสิทธิของแรงงานมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้เตรียมมาตรการรับมือ โดยจะควบคุมการตรวจการจ้างงานผิดกฎหมายให้เข้มงวดยิ่งขึ้น ขณะที่ ฝ่ายไทยพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบป้องกันจากประเทศต้นทาง หากตรวจพบจะดำเนินคดีกับผู้ที่หลอกลวงคนหางาน และจะเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน
 
ขณะที่ รัฐบาลญี่ปุ่นจะให้วีซ่าคนงานที่มีทักษะเฉพาะ 2 ประเภท คือ วีซ่า 5 ปีสำหรับชาวต่างชาติในโครงการฝึกงานที่สำเร็จการศึกษาหรือมีทักษะตามที่ต้องการและใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ วีซ่าประเภทนี้ไม่อนุญาตให้พาครอบครัวมาอยู่ด้วย ส่วนวีซ่าอีกประเภทหนึ่ง เป็นวีซ่า 1-3 ปีสำหรับแรงงานที่มีทักษะขั้นสูง และสามารถต่ออายุได้ไม่จำกัด หากมีการจ้างงานระยะยาว สามารถพาครอบครัวมาได้
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์