หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ค้าชายแดน-ผ่านแดน 2 เดือนทะลุ 2 แสนล้าน หลังคู่ค้าเพิ่มความสะดวกการค้า

27 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 574)

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยในช่วง 2 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-ก.พ.) มีมูลค่ารวม 219,485.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.92% เป็นการส่งออก 121,273.28 ล้านบาท ลดลง 1.94% และการนำเข้า 98,212.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.69% เกินดุลการค้า 23,061.23 ล้านบาท โดยแยกเป็นการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ มูลค่า 178,876.45 ล้านบาท ลดลง 1.65% เป็นการส่งออก 101,326.75 ล้านบาท ลดลง 3.63% นำเข้า 77,549.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.06% เกินดุลการค้า 23,777.05 ล้านบาท และการค้าผ่านแดนกับ 3 ประเทศ มีมูลค่า 40,608.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น14.06% เป็นการส่งออก 19,946.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.67% นำเข้า 20,662.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% ขาดดุล การค้า 715.82 ล้านบาท
 
โดยในด้านการค้าชายแดน มาเลเซียเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่งของไทย มีมูลค่า 88,674.73 ล้านบาท ลดลง 2.22% เป็นการส่งออก 42,500.81 ล้านบาท ลดลง 10.57% นำเข้า 46,173.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.96% รองลงมา คือ สปป.ลาว มูลค่า 31,740.50 ล้านบาท ลดลง 11.61% เมียนมา มูลค่า 31,183.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.77% และกัมพูชา มูลค่า 27,277.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.10% ขณะที่การค้าผ่านแดน จีนตอนใต้เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย มีมูลค่า 16,813.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.99% เป็นการส่งออก 6,161.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.17% นำเข้า 10,652.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.07% รองลงมา คือ เวียดนาม มูลค่า 12,858.35 ล้านบาท ลดลง 1.77% และสิงคโปร์ มูลค่า 10,937.16 ล้านบาท ลดลง 6.79%
 
นายอดุลย์กล่าวว่า กรมฯ ประเมินว่าการค้าชายแดนยังคงมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการที่ประเทศเพื่อนบ้านได้มีมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้า โดย สปป.ลาว ได้ออกมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าการลงทุน โดยได้ยกเลิกใบอนุญาตการนำเข้าวัสดุก่อสร้างในส่วนของเหล็กและปูนซีเมนต์ ซึ่งช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลา และภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบ ขณะที่มาเลเซียได้เห็นพ้องกับไทยในการทดลองเปิดด่านบูกิต กายู ฮิตัม-สะเดา ตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 สำหรับการขนส่งสินค้า และยังได้ก่อสร้าง IMT-GT Plaza ซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนไทย-มาเลเซีย จะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2562 ทำให้เป็นปัจจัยเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
 
ส่วนกัมพูชา ได้ตั้งคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นเรียบร้อยแล้ว และพร้อมประชุมเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า ผลักดันการค้าชายแดนให้เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่เมียนมาได้ทำพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ข้ามแม่น้ำเมย ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทางบกในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทำให้การขนส่งสินค้า การเดินทาง การท่องเที่ยว สะดวกมากขึ้น
 
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยบวกจากการที่กรมฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเปิดตัวโครงการ YEN-D Season V อย่างเป็นทางการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการ YEN-D Plus สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไทย-อินโดนีเซีย และไทย-มาเลเซีย และโครงการ YEN-D Frontier ให้ผู้ประกอบการชายแดนรุ่นใหม่ของไทยกับ CLMV ซึ่งจะจัด 3 ครั้ง ในจังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครพนม รวมทั้งมีแผนจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ในปลายเดือนเมษายน 2562 และที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2562 โดยคาดว่ากิจกรรมเหล่านี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจตามเมืองชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวมากขึ้น
 
ทั้งนี้ กรมฯ เชื่อมั่นว่าในปี 2562 จะสามารถขยายมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 1.6 ล้านล้านบาท หรือขยายตัว 15% อย่างแน่นอน
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์
เครดิตภาพ : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์