หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
อาเซียนกับเกาหลีใต้มุ่งกระชับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน

25 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 581)

นายอี อุก-ฮ็อน (H.E. Mr. Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล (20 มี.ค 2562) เวลา 10.00 น. สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้
 
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีกับเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้รับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เชื่อมั่นว่าภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ของเอกอัครราชทูตฯ จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นไปด้วยดี เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาประจำการที่ประเทศไทย ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทั้งประชาชนไทยและรัฐบาล หวังว่าไทยและเกาหลีใต้จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้แนบแน่นเช่นนี้ต่อไป
รองนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตฯ เห็นตรงกันว่าความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยและเกาหลีใต้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกระแสความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีในประชาชนชาวไทย และการท่องเที่ยว โดยจำนวนนักท่องเที่ยวไทยและเกาหลีเพิ่มมากขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกันว่ายังมีประเด็นปัญหาที่ต้องร่วมมือกันแก้ไข ได้แก่ ปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลี และปัญหามัคคุเทศก์ชาวเกาหลีใต้มาทำงานที่ไทยอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่า รัฐบาลไทยพร้อมจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเกาหลีใต้ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างลุล่วง
 
เอกอัครราชทูตฯ แสดงความยินดีที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ โดยเชื่อมั่นว่าไทยจะขับเคลื่อนอาเซียนไปสู่ความสำเร็จตามที่หวังไว้ได้ โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมบทบาทของเกาหลีใต้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด ASEAN-ROK Commemorative Summit และการประชุมสุดยอด Mekong-ROK Summit ซึ่งไทยจะใช้โอกาสเหล่านี้ในการกระชับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับเกาหลีใต้ เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก
 
ในช่วงท้าย รองนายกรัฐมนตรีอวยพรให้เอกอัครราชทูตฯ ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยอย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จทุกประการ โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเกาหลีใต้อย่างเต็มที่เช่นที่ผ่านมา
 
 
ที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์