หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยพร้อมร่วมมือกับสมาชิกประเทศ BIMSTEC ในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามด้านความมั่นคง

22 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 850)

วันนี้ (21 มี.ค. 62) คณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของประเทศสมาชิก BIMSTEC เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสเข้าร่วมการประชุมประจำปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 3 (The 3rd Annual Meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs) ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งถือเป็นการประชุมในระดับนโยบายในการร่วมกันในการจัดการกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการด้านความมั่นคง นับเป็นความร่วมมือที่สำคัญที่มีการดำเนินมายาวนานกว่า 10 ปี และทำให้ภูมิภาคอ่าวเบงกอลมีความสงบสุขและมีเสถียรภาพ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของประเทศสมาชิกและความมุ่งมั่นในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามด้านความมั่นคงร่วมกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 
ทั้งนี้ ไทยในฐานะประธานอาเซียนยืนยันว่าอาเซียนพร้อมจะร่วมมือกับ BIMSTEC ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามของภูมิภาค นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมดังกล่าวสามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล อีกทั้งจะเป็นเวทีที่สำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพด้านความมั่นคงในภูมิภาคอ่าวเบงกอลเป็นอย่างดี
 
คณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของประเทศสมาชิก BIMSTEC ประกอบด้วย 1) นายอาจิต โดวาล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง สาธารณรัฐอินเดีย 2) อู ตวง ตุน รัฐมนตรีด้านความมั่นคงประจำสำนักประธานาธิบดีและรัฐมนตรีกระทรวงการลงทุนและการเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 3) พลโท ตาริค อาเหม็ด ซิดดิค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประเทศ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 4) นายโซนัม ทอปเก ปลัดกระทรวงมหาดไทย ราชอาณาจักรภูฏาน 5) นายซาเบนดรา คานาล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 6) พลจัตวา โกฏิถุวะคุ ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองทางทหาร สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และ 7) นายเอ็ม ชาฮีดูล อิสลาม เลขาธิการสำนักงาน BIMSTEC
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์