หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียนเตรียมขยายบริการเว็บไซต์แอสซิส (ASSIST) 1 พฤษภาคมนี้

19 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 564)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า อาเซียนเตรียมขยายบริการเว็บไซต์แอสซิส (ASSIST) ที่ได้เปิดให้บริการแก่ภาคเอกชนมาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งเดิมเป็นช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากกฎระเบียบของภาครัฐ เฉพาะในด้านการค้าสินค้าเท่านั้น โดยจะให้ครอบคลุมการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาอุปสรรคด้านการค้าบริการด้วย ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
 
นางอรมน กล่าวว่า โครงการแอสซิสเป็นโครงการที่อาเซียนได้รับการช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน และตอบสนองแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และความโปร่งใสของกฎระเบียบต่าง ๆ โดยเป็นการให้บริการรับข้อร้องเรียน ปัญหา อุปสรรคทางการค้าสินค้า จากภาคเอกชนซึ่งประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านทางเว็บไซต์แอสซิส https://assist.asean.org/ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเว็บไซต์แอสซิสมีการวางระบบที่มีขั้นตอนชัดเจน และกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการประมาณ 40 – 60 วัน เพื่อให้ภาคเอกชนมั่นใจว่าข้อร้องเรียนต่าง ๆ จะได้รับการตอบสนองในระยะเวลาอันเหมาะสม
 
เว็บไซต์แอสซิสโฉมใหม่ยังมีการปรับปรุงให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนได้มากขึ้นกว่าเดิม เช่น ปรับปรุงให้การยื่นข้อร้องเรียนไม่จำเป็นต้องระบุตัวตนของผู้ร้องเรียน จัดทำคู่มือขั้นตอนและวิธีการใช้เว็บไซต์เป็นภาษาท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้ ขอบเขตการให้บริการของเว็บไซต์แอสซิสจะครอบคลุมบริการ 11 สาขา เช่น การขนส่ง ท่องเที่ยว การศึกษา โทรคมนาคม สุขภาพ การจัดจำหน่าย เป็นต้น นอกจากนี้ อาเซียนยังอยู่ระหว่างพิจารณาขยายขอบเขตการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนจากภาคเอกชนในด้านปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากกฎระเบียบด้านการลงทุนด้วย เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียนแบบครบวงจร ทั้งการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน ทั้งนี้ สมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศรวมทั้งไทยจะจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับระบบ และเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับการเปิดบริการใหม่ในครั้งนี้ด้วย
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์