หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
วันสหภาพเมียนมา

18 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1492)

12 กุมภาพันธ์ สุขสันต์วันสหภาพเมียนมา วันที่เป็นอนุสรณ์เพื่อระลึกถึงข้อตกลงปางหลวงในปี พ.ศ 2490 ซึ่งรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียว
 
Happy Union Day, Myanmar! February 12 is a commemoration of The Panglong Agreement in 1947 that marked the unification of the nation
 
 
ที่มา FB  ASEAN2019

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์