หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย

18 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 2191)

ทราบหรือไม่ว่า ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย เริ่มต้นจากการสถาปนาความสัมพันธ์ในฐานะคู่หารือกับอาเซียนในปี 2534 และพัฒนาเป็นประเทศคู่เจรจาในปี 2539 และเมื่อปี 2547 รัสเซียได้ภาคยานุวัติสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในที่สุด
 
โดยอาเซียนและรัสเซียมีความร่วมมือหลายด้าน ทั้งในมิติการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ การพัฒนา สังคมและวัฒนธรรม
 
 
ที่มา  FB  ASEAN2019
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์