หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
วันชาติของบรูไน

18 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 2226)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ วันชาติของบรูไน เป็นวันที่บรูไนได้รับเอกราชในปี 1984 ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ชาวบรูไนภาคภูมิใจ โดยจะนิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใส บนถนนประดับไปด้วยธงประจำชาติ และมัสยิดทั่วประเทศมีการทำพิธี เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นอิสรภาพของประเทศ
 
 
ที่มา FB  ASEAN2019
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์