หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ขยะทางทะเล

18 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1349)

ขยะทางทะเล
รู้หรือไม่?
ในแต่ละปีมีขยะพลาสติกกว่า 6 ล้านตันถูกพัดลงไปในทะเล
วันที่ 5 มีนาคม 2562 ไทยเป็นเจ้าภาพจัด "การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล” ที่กรุงเทพฯ
การประชุมครั้งนี้อาเซียนมีความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาขยะทะเลอย่างไรบ้าง
พบคำตอบได้จาก infographic ชุด "ขยะทะเลนั้น...สำคัญไฉน"
 
 
ที่มา FB  ASEAN2019

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์