หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
วันแม่แห่งชาติหรือวันแม่หญิงลาว

18 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1094)

8 มีนาคมของทุกปีคือวันสตรีสากลของ สปป.ลาว และวันนี้ยังถือเป็นวันแม่แห่งชาติหรือวันแม่หญิงลาว ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับผู้หญิงในประเทศที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
 
ประชาคมอาเซียนยกให้สตรีเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญของภูมิภาคไปข้างหน้าอย่างมั่นคงอีกด้วย
 
Happy Mother's Day to the citizens of Lao PDR. The government of Lao PDR has declared 8 March the national Mother’s Day and a public holiday to recognise women’s role in social development.
 
 
ที่มา FB  ASEAN2019

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์