หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
จ.นราธิวาส พัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มประเทศ IMT-GT การประกอบอาหารไทย-ฮาลาล

15 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 171)

นายเลอพงษ์ แตงเนียม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เปิดเผยว่า ทางสถาบันฯ กำหนดจัดพัฒนาฝีมือขีดความสามารถกำลังแรงงานในกลุ่มประเทศ IMT-GT เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน จากประเทศมาเลเซีย เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและกำลังแรงงาน ให้มีความพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และนำองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผล ที่สำคัญเพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าฃประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย
 
ทั้งนี้ มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สนับสนุนงบประมาณและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ดำเนินการประสานงานและจัดฝึกอบรม จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาการประกอบอาหารไทย-ฮาลาล จำนวน 40 คน และการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน รวมมีผู้เข้ารับการอบรม 60 คน จากประเทศมาเลเซีย
 
 
ที่มา  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์