หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
ธรรมเนียมการรับนามบัตรจากชาวเมียนมา

5 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2926)

ธรรมเนียมการรับนามบัตรจากชาวเมียนมา

โดย สำนักงาน ก.พ.
 
-ควรใช้ทั้งสองมือในการยื่นและรับนามบัตรเพื่อแสดงความสุภาพ และควรดูนามบัตรของผู้ที่แนะนำก่อนเก็บเข้ากระเป๋าเพื่อเป็นการให้เกียรติ

-การจัดทำนามบัตรเพื่อใช้ในเมียนมาควรมีคำแปลเป็นภาษาเมียนมาอีกด้านหนึ่งของนามบัตร เพื่อทำให้สะดวกในการประสานและการเจรจาธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่น

www.aseanthai.net
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์