หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
พ่อเมืองสมุทรสาคร จัดนิทรรศการให้ความรู้ “บทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย”

13 มีนาคม 2019

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
 
นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ภายใต้แนวคิด "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” โดยนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าว่า ประเทศไทย ได้รับหน้าที่การเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ ต่อจากประเทศสิงคโปร์ และได้ประกาศแนวคิดหลัก
 
สําหรับการเป็นประธานของไทย คือ " Advancing Partnership for Sustainability” หรือ "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งแต่ละคำมีความหมายที่โยงถึงยุทธศาสตร์ของไทยในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน และบ่งบอกถึงทิศทางการขับเคลื่อนอาเซียนที่สำคัญ คือ ความยั่งยืน ความเชื่อมโยง และการมองไปสู่อนาคตซึ่งหมายถึงการที่อาเซียนจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกภาคส่วนบนพื้นฐานของผลมิติ อันจะนำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีของประชาชนอาเซียน สำหรับ นิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ของจังหวัดสมุทรสาครมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ เช่น10ประเทศสมาชิกอาเซียน การแต่งกายชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ สัญลักษณ์ (Logo) อันทรงคุณค่าเป็นรูป "พวงมาลัย” ที่สื่อความหมายถึงความร่วมมือกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน อุบะมาลัย เป็นตัวแทนของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จุดกำเนิดอาเซียนบนความร่วมมือกว่า 50 ปี, อาเซียนคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย สินค้านำเข้าและส่งออกของอาเซียน, คนไทยได้อะไรจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, เป็นต้น
 
                                                                                 
ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์