หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
โอมานประสงค์ให้ไทยเป็นประตูสู่อาเซียนและภูมิภาคเอเชียตะวันออก และสนใจลงทุนในโครงการ EEC

12 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 642)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 นายยูซุฟ บิน อลาวี บิน อับดุลลาห์ (H.E. Mr. Yousuf bin Alawi bin Abdullah) รัฐมนตรีต่างประเทศรัฐสุลต่านโอมาน เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าไทยและโอมานยังมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ได้อีกมาก รวมทั้งเติมเต็มความร่วมมือในสาขาที่แต่ละฝ่ายมีความเชี่ยวชาญ อาทิ ไทยช่วยสนับสนุนโอมานด้านความมั่นคงทางอาหาร การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและสาธารณสุข ในขณะที่โอมานมีความมั่นคงทางพลังงาน นอกจากนี้ ไทยและโอมานยังสามารถใช้ความได้เปรียบด้านภูมิยุทธศาสตร์โดยไทยสามารถเป็นประตูสู่อาเซียนและเอเชียตะวันออกให้โอมาน ในขณะที่โอมานก็สามารถเป็นศูนย์กระจายสินค้าของไทยไปสู่ตะวันออกกลางและแอฟริกาตะวันออกให้ไทย

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนภาคเอกชนโอมานเข้ามาลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งเป็นฐานการผลิตที่มีระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงในภูมิภาค อีกทั้งมีสิทธิพิเศษสำหรับนักลงทุนต่างชาติ พร้อมทั้งขอบคุณรัฐบาลโอมานที่ให้การสนับสนุนและดูแลผู้ประกอบการไทยที่เข้าไปลงทุนในโอมานเป็นอย่างดี

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลก โดยเฉพาะยางพารา และมีความเชี่ยวชาญในการนำยางพาราไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการนำยางพาราไปใช้ในการก่อสร้างถนน จึงหวังว่าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของไทยจะเป็นประโยชน์แก่โอมาน สำหรับความร่วมมือด้านเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไทยพร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่โอมาน

ด้านการท่องเที่ยว นายกรัฐมนตรียินดีที่ทราบว่าชาวโอมานนิยมเดินทางมารักษาพยาบาล และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ประเทศไทย โดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC) ที่เดินทางมารักษาพยาบาลในไทย โดยสามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักรโดยยกเว้นการตรวจลงตราได้ 90 วัน จึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนชาวโอมาน และฝากรัฐบาลโอมานช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลนี้ให้ชาวโอมานทราบด้วย

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ ไทยประสงค์จะผลักดันความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคอื่น ๆ รวมทั้ง GCC อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง รมว.กต. โอมานแสดงความชื่นชมอาเซียนที่เป็นภูมิภาคตัวอย่าง สามารถเปลี่ยนจากภูมิภาคที่มีความขัดแย้งให้กลายเป็นภูมิภาคแห่งความร่วมมือและความสงบสุขบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์