หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พาณิชย์นำทัพผู้ประกอบการเจรจาจับคู่ธุรกิจขายข้าวคุณภาพดี-นวัตกรรมข้าวที่สิงคโปร์-ฮ่องกง

12 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 746)

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศมีกำหนดนำคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย ณ ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง ระหว่างวันที่ 17 – 22 มีนาคม 2562 โดยจะนำผู้ประกอบการข้าวไทย เช่น กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ส่งออกและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย รวม 26 ราย เดินทางไปเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าที่มีศักยภาพของสิงคโปร์ 17 บริษัท และฮ่องกง 15 บริษัท เพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการค้าข้าวไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยให้สามารถเข้าสู่ตลาดดังกล่าวได้โดยตรง
 
ทั้งนี้ ยังได้นำข้าวไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยไปจัดแสดงเพื่อสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องภาพลักษณ์และคุณสมบัติที่ดีของข้าวไทย รวมทั้งแสดงถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการนำนวัตกรรมมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย เพราะสิงคโปร์และฮ่องกงเป็นตลาดนำเข้าข้าวที่มีศักยภาพ มีกำลังซื้อสูง โดยข้าวไทยสามารถครองตลาดเป็นอันดับ 1 ทั้งในตลาดสิงคโปร์และฮ่องกง ประกอบกับผู้บริโภคของทั้ง 2 ประเทศให้ความสำคัญต่อการรักษาสุขภาพมากขึ้น จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะผลักดันการส่งออกข้าวคุณภาพดี นอกเหนือจากข้าวหอมมะลิ และผลักดันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวเข้าสู่ตลาดได้เพิ่มขึ้น
 
"กลุ่มผู้บริโภคชาวสิงคโปร์และฮ่องกงมีแนวโน้มที่จะเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งข้าวไทยสามารถเป็นทางเลือกและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้รักสุขภาพได้เป็นอย่างดี เนื่องจากข้าวไทยมีหลากหลายพันธุ์ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และล่าสุดยังมีข้าว กข 43 รวมถึงข้าวอินทรีย์ โดยมั่นใจว่าการเดินทางไปจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมีช่องทางในการขยายตลาดเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้นำเสนอข้าวคุณภาพดีชนิดใหม่ ๆ และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยของไทยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ”
 
สำหรับสถิติการส่งออกในปี 2561 ไทยส่งออกข้าวไปฮ่องกงปริมาณ 0.18 ล้านตัน มูลค่า 6,272 ล้านบาท ปริมาณลดลงจากปีก่อน 15.74% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 16.67% สำหรับการส่งออกไปสิงคโปร์ มีปริมาณ 0.10 ล้านตัน มูลค่า 3,290 ล้านบาท ปริมาณลดลงจากปีก่อน 15.40% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 6.82% ซึ่งหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายข้าวไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยได้เพิ่มขึ้น เพราะปีนี้การค้าข้าวจะมีการแข่งขันรุนแรงขึ้น ไทยจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการส่งออกหันไปขายข้าวคุณภาพดี และข้าวที่นำไปต่อยอดด้วยการใช้นวัตกรรมให้มากขึ้น เพื่อให้ไทยยังคงขายข้าวได้ราคาสูงขึ้น
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์