หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยโชว์บทบาทประธานอาเซียน ดันประเด็นเศรษฐกิจคืบหน้าเร็วเกินคาด

12 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 611)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนว่า ขณะนี้ประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยได้ผลักดันมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก โดยภายในเดือนเมษายน 2562 การดำเนินการในประเด็นสำคัญหลายประเด็นจะมีข้อสรุปในเบื้องต้นออกมา เช่น การทำแผนรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม (4IR) การผลักดันการใช้เงินสกุลอาเซียนในการค้าขายระหว่างสมาชิกอาเซียน การจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เพื่อร่วมมือกันในด้านการท่องเที่ยว การผลักดันให้มีการทำการประมงอย่างยั่งยืน การพัฒนาตลาดทุน การระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การอำนวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาเชื้อเพลิงและพลังงานชีวภาพ เป็นต้น
 
ทั้งนี้ ในการทำแผนรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมจะมีการจัดทำแผนงานด้านดิจิทัลของอาเซียน เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบชำระเงินดิจิทัล การส่งเสริม SMEs และรายย่อยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมไปถึงการพัฒนาแรงงานรับมือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การจัดทำแผนส่งเสริมด้านนวัตกรรมของอาเซียน และการจัดทำปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ส่วนการเพิ่มโอกาสการค้าและการลงทุนในอาเซียนจะผลักดันให้อาเซียนใช้เงินสกุลท้องถิ่น เพื่อลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนในการชำระค่าสินค้าและบริการ โดยจะมีการจัดทำหลักเกณฑ์การจัดตั้งกลไกการชำระเงินสกุลท้องถิ่น ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะเป็นผู้ดูแล และปัจจุบัน ธปท. ได้ร่วมมือกับธนาคารกลางอินโดนีเซียและมาเลเซียในการใช้เงินสกุลท้องถิ่นร่วมกันแล้ว และกำลังเจรจากับธนาคารกลางฟิลิปปินส์ คาดว่าจะมีการลงนาม MOU ในการจัดตั้งกลไกดังกล่าวในเดือนเมษายน 2562 รวมถึงการพัฒนากลไกการระดมทุนจากภาคเอกชนสำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียน และยังจะมีการเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASW) เพื่อแลกเปลี่ยนหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้ครบทั้ง 10 ประเทศ
 
นางอรมนกล่าวว่า เรื่องที่มีความคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือ การจัดทำแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอาเซียน โดยจะมีการใช้จุดเด่นของอาเซียนที่มีความหลากหลายด้านอาหารและวัฒนธรรมของแต่ละชาติมาเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้อาเซียนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น ซึ่งในวันที่ 9 -10 เมษายน 2562 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาของไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเรื่องนี้ เพื่อวางแผนการทำงาน เช่น การให้สมาชิกไปคัดเลือกเมืองของตนเพื่อประกวดเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอาหาร และจัดประกวดกันเพื่อชิงรางวัล โดยรางวัลจะเหมือนมิชลินสตาร์ ซึ่งจะช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในอาเซียนให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น ส่วนไทยจะเสนอเส้นทางการศึกษาศิลปวัฒนธรรม "พารานากัน” จังหวัดสตูล เป็นตัวอย่างของเส้นทางที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะผลักดันให้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรมระหว่างอาเซียน
 
สำหรับเรื่องที่มีความคืบหน้าอื่น ๆ เช่น การทำประมงอย่างยั่งยืน ได้ผลักดันให้มีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อเริ่มดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับประมง และจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐชายฝั่ง เขตจับปลา เรือประมงที่ได้รับอนุญาต เป็นต้น การจัดทำแนวทางการพัฒนาตลาดทุนอาเซียน โดยคัดเลือกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของอาเซียนที่บริหารจัดการที่ดี เพื่อเป็นข้อมูลให้นักลงทุน การร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและพลังงานชีวภาพในอาเซียน เพื่อผลักดันให้อาเซียนเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 
"กรมฯ จะนำประเด็นด้านเศรษฐกิจที่มีความคืบหน้ารายงานให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ที่จะประชุมกันในวันที่ 23 - 25 เมษายน 2562 ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบและเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาเซียนดำเนินการผลักดันให้ประสบความสำเร็จภายในปี 2562 ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ต่อไป”
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์