หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
จังหวัดพัทลุงจัดนิทรรศการบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี 2562

12 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 666)

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.62 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดพัทลุง
 
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดนิทรรศการ "บทบาทของไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562” กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 และบทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน
 
รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยให้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ในบทบาทภารกิจด้านต่างประเทศและอาเซียนของกระทรวงมหาดไทย
 
โดยประเทศไทยได้รับส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ เพื่อเริ่มการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้การสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทุกคน ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งล่าสุด ครั้งที่ 33 ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

                                                                                    
ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์