หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ปรับทิศทางการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ สร้างแบรนด์ “มือนารอ” ขยายตลาดสู่อาเซียน

11 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 396)

     ผศ.ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่าปัจจุบันอาชีพการเลี้ยงโคเริ่มได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เกิดการรวมกลุ่ม อาทิ สหกรณ์โคเนื้อ"มือนารอ" ซึ่งที่มหาวิทยาลัยฯ พร้อมให้การสนับสนุนด้านวิชาการ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดให้เกษตรกรมาเรียนรู้ ร่วมลงมือทำด้วยกัน   
   ทางด้าน นายรัชพล ตั้งจิตถนอม ประธานกลุ่มวิสาหกิจโคเนื้อและเลขาสหกรณ์"โคเนื้อมือนารอ" ในฐานะตัวแทนภาคประชาชน กล่าวเสริมว่า ภาครัฐจะให้การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มองค์กรเป็นหลัก มีตัวอย่างของกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ ซึ่งทำร่วมกับ ธ.ก.ส.ภายใต้โครงการ XYZ มีการตั้งเป้าหมายรายได้ คำนวณจากต้นทุน ราคาที่ขายได้ ต้องทำแบบครบวงจร แบบมืออาชีพ โดยเกษตรกรไม่จำเป็นต้องทำเองทั้งหมด แต่ต้องมีเครือข่าย แล้วหาภาคีมาสนับสนุน จะเห็นได้ว่าทิศทางทางการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ สร้างแบรนด์ "มือนารอ” จำเป็นต้องอาศัยการเลี้ยงแบบครบวงจร การตลาดแบบครบวงจร ซึ่งทางนายธวัชชัย ทัดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.ประจำจังหวัดนราธิวาส ได้ให้ความมั่นใจว่า ธ.ก.ส.ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ อำนวยสินเชื่อตั้งแต่กระบวนการผลิต การรวบรวมผลผลิต และการตลาดที่สำคัญยังคำนึงถึงการเชื่อมโยงกระบวนการทั้งหมด หากเกิดความเข้มแข็งในการรวมกลุ่ม การตลาดแล้ว เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. กลุ่มผู้เลี้ยงโค จะสามารถพาตนเองและมีศักยภาพในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ มีแนวทางที่จะพัฒนาอาชีพต่อไป
ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์