หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ส่งเสริมค้าชายแดนภาคเหนือ เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย

11 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 382)

นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มียุทธศาสตร์การค้าชายแดน โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ได้แก่ การพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ทางการค้า การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในเรื่องของการขยายตลาดการค้าชายแดน
 
รวมถึงการให้ผู้ประกอบการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าให้กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดย 10 ปีที่ผ่านมา ไทยมีมูลค่าการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
ล่าสุดในปี 2561 มีมูลค่าการค้าชายแดนประมาณ 50,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือในด้านต่าง ๆ อาทิ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดสร้างเครือข่าย (Net Working) ทางการค้าและการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการชายแดนภาคเหนือกับประเทศเพื่อนบ้าน
 
พร้อมทั้งเตรียมจัดการประชุมระหว่างผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อช่วยกับแก้ไขอุปสรรคทางด้านการค้าชายแดน นอกจากนี้ ยังมีแผนจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตลาดนัดการค้าชายแดนในจังหวัดเชียงรายเร็วๆ นี้ด้วย
 
 
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์