หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ผู้ว่าการ JBIC กล่าวชื่นชมบทบาทนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ASEAN

8 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1316)

นายทาดาชิ มาเอดะ ผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation: JBIC) เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (7 มี.ค. 2562) เวลา 15.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญดังนี้
 
ทั้งสองฝ่ายกล่าวยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่พบกันครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ในระหว่างการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 ที่กรุงเทพฯ
 
ผู้ว่าการ JBIC กล่าวว่า การเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ เพื่อรายงานความคืบหน้าในการผลักดันโครงการต่าง ๆ ภายใต้ EEC ซึ่งเอกชนญี่ปุ่นและจีนสนใจที่จะร่วมกันลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยง 3 สนามบินใน EEC เป็นอย่างมาก ถือเป็นตัวอย่างของความร่วมมือเอกชนญี่ปุ่น – จีนในประเทศที่สามเป็นโครงการแรก อีกทั้งผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่นและจีนยังเห็นความสำคัญของโครงการ EEC เป็นอย่างมาก จะส่งผลให้ไทยและภูมิภาคเจริญรุ่งเรือง
นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณ JBIC ที่มีบทบาทนำในด้านการพิจารณารูปแบบทางการเงินเพื่อผลักดันให้ความร่วมมือไทย – ญี่ปุ่น – จีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยง 3 สนามบิน ให้เกิดขึ้นได้จริงและเป็นรูปธรรม รัฐบาลไทยพร้อมให้สนับสนุนการดำเนินการโครงการดังกล่าว พร้อมย้ำว่า โครงการ EEC เป็นโครงการที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาค ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของกระบวนการผลิต โดยยินดีที่ญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดใน EEC
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวฝากถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความร่วมมือด้านการศึกษา ซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างมาก เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยที่ผ่านมา ญี่ปุ่นให้ความร่วมมือในโครงการต่างๆ เป็นอย่างดี อาทิ การจัดตั้งสถาบันการศึกษาในไทย และคาดหวังให้สถาบันการศึกษาและสถาบันการวิจัยของญี่ปุ่นมาจัดตั้งสาขาในไทย และใน EEC เพิ่มเติมด้วย
 
ตอนท้าย ผู้ว่าการ JBIC กล่าวชื่นชมบทบาทนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ASEAN โดยนายกรัฐมนตรีหวังว่าญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุน ASEAN และความร่วมมืออนุภูมิภาค อาทิ ACMECS และ CLMV
 
 
 
ที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์