หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล

6 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 691)

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล "Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris" ณ โรงแรม เดอะ สุโขทัย กรุงเทพฯ
 
การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อให้อาเซียนมีเวทีในการหารือ และหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมด้านการต่อต้านขยะทะเล และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนและผู้สนับสนุนในการจัดการกับปัญหาขยะทะเลร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะของขยะทะเล และความคิดริเริ่มของประเทศสมาชิกอาเซียนด้านมลพิษจากขยะทะเลในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก เน้นย้ำถึงความกังวลต่อปริมาณขยะทะเลที่มีมากขึ้น และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากขยะทะเลต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพสังคม และเศรษฐกิจ
 
ดังนั้น ที่ประชุมจึงให้ความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์ซึ่งมี 2 ฉบับ คือ 1) ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และ 2) กรอบปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติที่จะช่วยให้ลดปริมาณขยะทะเลด้วยความร่วมมือจากภาคเอกชน ที่จะพัฒนานวัตกรรม หรือการนำกลับไปใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณขยะ
 
"ขยะพลาสติกสามารถทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ในทุกมิติ เราทุกคนควรรณรงค์อย่างจริงจัง ทั้งนี้ ในปี 2562 จะมีการยกเลิกขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 422 รายการ รวมถึงพลาสติกหุ้มขวดน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผสมสาร oxo คือ พลาสติกที่ย่อยสลายได้ และไมโครบีดส์ สำหรับ single-use plastic หรือพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งจะมีการยกเลิกใช้ภายในปี 2565”
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์