หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
“พาณิชย์” เดินหน้าสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ 17 จังหวัดภาคเหนือกับ สปป.ลาว และ เมียนมา

5 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 655)

"พาณิชย์” เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือจับมือภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดสร้างเครือข่ายทางการค้าและการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการชายแดนภาคเหนือ 17 จังหวัด กับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง สปป.ลาว และเมียนมา คาดช่วยขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนสองฝ่ายได้เพิ่มขึ้น
 
น.ส.สุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยได้จัดกิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดสร้างเครือข่าย (Net Working) ทางการค้าและการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการชายแดนภาคเหนือกับประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2562 ณ อำเภอเชียงของ–เชียงแสน–แม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการใน 17 จังหวัดภาคเหนือกับผู้ประกอบการของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป.ลาว และสหภาพเมียนมา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 160 คน
 
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) จากการมีเส้นทางบกสาย R3A ที่เชื่อมจีนตอนใต้กับ สปป.ลาว และไทย และปัจจุบันได้มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย กับเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว และยังมีเส้นทาง R3B ที่เป็นเส้นทางจากจีนตอนใต้ผ่านสหภาพเมียนมา บริเวณ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่ไทยจะใช้ประโยชน์ในการขยายการค้าได้ รวมทั้งการใช้โอกาสจากการรวมตัวกันเป็นระเบียงเศรษฐกิจที่เรียกว่า LIMEC หรือ Luangprabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุนไปยังเมืองสำคัญของ 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว เมียนมา และอินเดีย
 
ทั้งนี้ ยังได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นที่จริง โดยนำคณะผู้ประกอบการไปดูจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าทางบก เส้นทาง R3A ณ ด่านศุลกากรเชียงของ ดูงานการค้าทางเรือ เส้นทางลำน้ำโขง ระหว่างเชียงของ–หลวงพระบาง ณ ท่าเรือน้ำลึกเชียงของ การเยี่ยมชมท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน แห่งที่ 2 การศึกษาดูงานการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวชายแดน รวมถึงพิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น เชียงแสน จ.เชียงราย ที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก การศึกษาดูงานจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า โดยใช้เส้นทาง R3B ณ ด่านศุลกากรแม่สายแห่งที่ 2 และศึกษาดูงานการค้าชายแดนบริเวณแม่สาย–ท่าขี้เหล็ก
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์