หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
มาทำความรู้จัก ร่าง พ.ร.บ. ไซเบอร์

5 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 698)

ก่อนหน้านี้ที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จนทำให้หลายคนเกิดความวิตกกังวล
 
ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มีประเด็นสำคัญที่มุ่งเน้นคือ การปกป้องภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้นิยามว่า เป็นการกระทำใดโดยมิชอบที่มุ่งประทุษร้ายระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์นี้ยังถูกแบ่งตามระดับความร้ายแรง ตั้งแต่ไม่ร้ายแรงจนถึงระดับวิกฤต และหมายรวมถึงการโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศที่สำคัญของประเทศ 7 ด้าน อาทิ
ด้านความมั่นคง เช่น ระบบทางการทหาร ระบบการควบคุมการบิน การดูแลน่านฟ้า
ด้านบริการพื้นฐานของภาครัฐที่สำคัญ เช่น ระบบตรวจคนเข้าเมือง
ด้านการเงินการธนาคาร เช่น เอทีเอ็ม
ด้านพลังงาน เช่น ระบบไฟฟ้า-ประปา
หรือก็คือ การแฮคเข้าระบบสารสนเทศของรัฐจะมีความผิดแน่นอน โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนทั่วไป
 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ก็ยืนยันว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อคุ้มครองดูแลเครือข่ายสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค บริการทางการเงินและความมั่นคงของรัฐ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็นหรือการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 
ส่วนประเด็นที่มีความกังวลถึงการที่เจ้าหน้าที่จะตรวจยึดคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของบุคคลโดยพลการนั้น ไม่สามารถทำได้ เพราะการจะตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของบุคคลต้องมีมูลเหตุบ่งชี้ว่า การกระทำของบุคคลดังกล่าวเป็นต้นเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ต้องขอหมายศาลก่อนทุกครั้ง
 
พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันเช่นกันว่า ตำรวจจะบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ ไม่มีการสองมาตรฐานอย่างแน่นอน แต่หากมีผู้กังวลถึงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐว่าอาจใช้กฎหมายไปในเชิงลุแก่อำนาจ ก็มีกระบวนการตรวจสอบคานอำนาจระหว่างหน่วยงานกันอยู่แล้ว
 
สำหรับประโยชน์ของร่างกฎหมายฉบับนี้ ทำให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีระบบประเมินความเสี่ยงของระบบคอมพิวเตอร์ เพิ่มการปกป้องเพื่อความปลอดภัย โดยมีทีมงานเฝ้าระวังการถูกโจมตีระบบสารสนเทศ ทั้งจากไวรัส มัลแวร์ หรือการโจมตีในรูปแบบอื่นที่ส่งผลต่อการทำงานของระบบ และต้องจัดทำแผนรับมือเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ระบบเทคโนโลยีที่ใช้บริการประชาชนจะทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์