หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
เร่งแผนดันไทยขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งด้านโลเคชั่นยอดนิยมของกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ

5 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 647)

นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวติด Beyond Destination Thailand เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเบอร์หนึ่งของโลเคชั่นยอดนิยมของกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ
 
โดยจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การจัดการแข่งขันถ่ายภาพยนตร์สั้นที่ถ่ายทำในประเทศไทยของนักศึกษาด้านภาพยนตร์จากนานาชาติและนักศึกษาไทย และการจัดฉายภาพยนตร์ดังที่ใช้ประเทศไทยเป็นโลเคชั่นสำคัญในการถ่ายภาพยนตร์ ซึ่งเคยสร้างประสบการณ์ความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก
 
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในทางตรงแล้ว ยังถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายบุคลากรในวงการภาพยนตร์รุ่นใหม่ในนานาประเทศอีกด้วย รวมทั้งเป็นการส่งต่อความภูมิใจให้กับคนไทยทุกคนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และประชาสัมพันธ์สถานที่สวยงาม ทั้งประเพณี วัฒนธรรม และศักยภาพทีมงานของคนไทย
 
โดยกองถ่ายภาพยนตร์ที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยปี 2561 ที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 714 เรื่อง สร้างรายได้สูงถึง 3,140 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการประกาศใช้มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย โดยแต่ละเรื่องใช้เงินลงทุนมากกว่า 200 ล้านบาท ไทยจึงได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายเงินของกองถ่ายทำเป็นจำนวนมาก
 
 
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์