หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
มาเลเซียยังคงครองความเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย

5 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 687)

มูลค่าการค้าชายแดน-ผ่านแดนไทย เดือนแรกปี 2562 มีมูลค่ารวม 119,464 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.84
 
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ในเดือนมกราคม 2562 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 119,463.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.84 โดยแยกเป็นการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศมูลค่า 95,088 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.91 และการค้าผ่านแดนกับ 3 ประเทศ มูลค่า 24,375 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.21
 
การค้าชายแดนแยกเป็นรายประเทศ พบว่ามาเลเซียยังคงครองความเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย รองลงมาคือลาว และเวียดนาม ส่วนการค้าผ่านแดน จีนตอนใต้เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย รองลงมาคือ เวียดนาม และสิงคโปร์
 
สำหรับปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบันที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนและผ่านแดน ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา การยืดเยื้อของสงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ภาวะค่าเงินบาทของไทยที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมฯ จะเดินหน้าผลักดันการค้าชายแดนและผ่านแดนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้การค้าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 1.6 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15
 
สำหรับกิจกรรมที่จะช่วยในการเพิ่มยอดการค้า เช่น โครงการ YEN-D Season V การจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน 4 ภูมิภาค รวมถึงจะใช้โอกาสจากการที่ไทยเป็นประธานอาเซียน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในอาเซียน และร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายการขนส่งทางบก โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟ จากสิงคโปร์ไปถึงกัมพูชาโดยผ่านไทย รวมทั้งการขนส่งทางน้ำตามเส้นทางแม่น้ำโขงที่จะคล่องตัวขึ้น
 
 
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์