หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการ 3R

5 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 673)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ แถลงข่าวการจัดประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 9 (The 9th Regional 3R Forum in Asia and the Pacific) กับประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมแสดงความคิด
 
ทส. เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม 3R ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 9 ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ แถลงข่าวการจัดประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 9 (The 9th Regional 3R Forum in Asia and the Pacific) กับประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการ 3R
 
(4 มีนาคม 2562) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมกับ นายซึกาสะ อะกิโมโต้ (Mr. Tsukasa Akimoto) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น และ นายคาซูชิเกะ เอ็นโด (Mr. Kazushige Endo) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ (United Nations Centre for Regional Development: UNCRD) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร
 
การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่จะร่วมกันแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการ 3R รูปแบบการประชุมเป็นการระดมความคิดเห็นด้านนโยบายและมาตรการ 3R รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนวิชาการ ความรู้ ประสบการณ์ และการดำเนินงานด้าน 3R ของประเทศต่าง ๆ (3R best practices) มีรูปแบบการจัดประชุมในลักษณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Meeting) ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic) ภายในงาน มีผู้เข้าร่วมงานจาก 42 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และภูมิภาคอื่นๆ มากกว่า 600 คน
 
 
ที่มา thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์