หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
เสาสังคมและวัฒนธรรม เตรียมจัดประชุม ASEAN+3 ชูกิจการเพื่อสังคม สร้างสังคมคุณภาพแก่ประชาคมอาเซียน

4 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 527)

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวถึง การจัดประชุม ASEAN+3 ว่าด้วยเรื่องกิจการเพื่อสังคมการขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม สู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ว่า ในปีนี้ ประเทศไทยเข้าสู่วาระ การเป็นประธานอาเซียน
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งทำหน้าที่ในฐานะ สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ได้เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางด้านสังคมของไทยและประเทศ ASEAN+3 โดยใช้กิจการเพื่อสังคมเป็นกลไกในการขับเคลื่อน จึงร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก
 
จัดประชุม ASEAN+3 Conference on Social Enterprises เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคม ขับเคลื่อนงานและเครือข่ายในการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
 
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ ทำให้เกิดการรับรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีประเทศเข้าร่วม ทั้งสิ้น 13 ประเทศ ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม นี้ ณ โรงแรม สวิสโฮเทล กรุงเทพ รัชดา
 
ภาพรวมของการประชุมมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการของการแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อมูลจากผู้แทนองค์กรภาครัฐและเอกชน ภายในประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องต่อประเด็นการพัฒนาในบริบทต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงในประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานกิจการเพื่อสังคม บนพื้นฐานของบริบทประเทศและภูมิภาคที่แตกต่างกัน
 
 
 
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์