หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แจง พ.ร.บ.ไซเบอร์ ไม่ได้เปิดช่องให้ใช้อำนาจละเมิดสิทธิ์ประชาชน

4 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 528)

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกิจและสังคม (ดีอี) ชี้แจงหลังมีกระแสข่าวในสื่อโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ว่าเป็นกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิของประชาชน ว่า ขอทำความเข้าใจว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของของประชาชน เพราะเจตนารมณ์ของกฎหมาย คือ เพื่อคุ้มครองดูแลเครือข่ายสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค บริการทางการเงินและความมั่นคงของรัฐและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของประชาชนได้ตามใจชอบ การจะตรวจสอบคอมพิวเตอร์จะทำได้ต่อเมื่อมีการตรวจสอบพบว่าคอมพิวเตอร์ของบุคคลนั้นเป็นต้นเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบสารสนเทศ โดยจะต้องให้เจ้าหน้าที่ต้องขออำนาจและดุลยพินิจจากศาลพิจารณาก่อนจะดำเนินการทุกครั้ง
 
สำหรับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ที่สำคัญของประเทศ ที่ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จะเข้าไปดูแล มี 7 ด้าน อาทิ ด้านความมั่นคง เช่น ระบบทางการทหาร ระบบการควบคุมการบิน การดูแลน่านฟ้า ด้าน บริการพื้นฐานของภาครัฐที่สำคัญ เช่น ระบบตรวจคนเข้าเมือง หรือระบบอื่นๆที่กระทบกับประเทศ ด้านการเงินการธนาคาร เช่น เอทีเอ็ม และด้านพลังงาน เช่น ระบบไฟฟ้าและประปา
 
 
 
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์