หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ตั้งเป้าปี 2562 พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากล

4 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 984)

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร องค์พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีเป้าหมายนโยบายในการขับเคลื่อนพัฒนาฝีมือแรงงานในปี 2562 ว่าทางกระทรวงแรงงานได้กำหนดนโยบายควบคู่กับกฎหมายที่กำหนดไว้ว่า 83 อาชีพที่มีการผ่านทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของกรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะมีค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น อาทิ อาชีพช่างไม้ ช่างปูน ช่างเชื่อม เป็นต้น
 
ทำให้แรงงานผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินทดแทนสูงกว่าปกติ ทั้งนี้ทิศทางของรัฐบาล ได้เน้นทักษะฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้าง เพื่อได้ผลผลิตแรงงานที่ดี
 
โดยเฉพาะ EEC โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่ใช้แรงงงานคุณภาพสูง ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประเด็นหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป อย่างไรก็ตามทักษะฝีมือแรงงานเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานที่จะผลักดันและพัฒนาต่อไป
 
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานจะเพิ่มศักยภาพแก่แรงงานในอาชีพต่างๆ โดยเน้นแรงงานที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ต้องมีการพัฒนาและฝึกฝน เพื่อรองรับแรงงงานในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ให้เป็นมาตรฐานสากล
 
 
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์