หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
แรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา สามารถเดินทางกลับเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 เมษายน 2562

4 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 814)

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) มีมติเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 เมษายน 2562 พร้อมเตรียมเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณาเห็นชอบต่อไป
 
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ครั้งที่2/2562
 
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมดังกล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานตำแหน่งกรรมกร รับใช้ในบ้าน ผู้ประสานงานด้านภาษา กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล ซึ่งถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ได้รับการตรวจลงตราวีซ่า (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งบุตรต้องได้รับการตรวจลงตราวีซ่าประเภทผู้ติดตาม และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 30 เมษายน 2562 จึงสามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ได้
 
โดยมีระยะเวลาผ่อนผันตั้งแต่วันที่ 5 – 30 เมษายน 2562 และจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้า-ออก เมื่อเดินทางเข้าออกตามเวลาที่กำหนดดังกล่าว ซึ่งทางกรมการจัดหางาน จะนำแนวทางการผ่อนผันฯ ตามมติที่ประชุม กนร.เห็นชอบในวันนี้ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป ขณะที่ รองนายกรัฐมตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกในเรื่องดังกล่าว
 
 
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์