หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-อินเดีย

4 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 894)

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนางสุจิตรา ทุไร เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ร่วมหารือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ
 
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเทศไทยและอินเดียมีความสัมพันธ์อันดีและมีความร่วมมือด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการหารือในครั้งนี้เพื่อติดตามความร่วมมือในการจัดการศึกษาหลักสูตรการแพทย์อายุรเวท ของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ที่จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรเวทจากอินเดียมาร่วมสอน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการดำเนินงานด้วย
 
นอกจากนี้ ยังได้หารือความร่วมมือด้านการศึกษาในด้านอื่น ๆ เช่น การจ้างครูภาษาอังกฤษที่เป็นชาวต่างชาติ, การสอนความรู้ทางวัฒนธรรมอินเดียให้กับเด็กไทยที่ไปเรียนที่อินเดีย เป็นต้น ทั้งนี้ ศธ. มีแนวทางที่จะติดตามผลและดูแลนักเรียนไทยที่ไปศึกษาต่อที่อินเดีย โดยเน้นการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและมีผลลัพธ์ที่นำไปใช้ได้จริง
 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย กล่าวว่า อินเดียและไทยมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อที่อินเดีย ประมาณ 6,000 คน ในขณะเดียวกันสถาบันการศึกษาของอินเดียก็มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของไทยหลายแห่ง อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น
 
อินเดียและไทยได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548 และได้มีการจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย-อินเดีย มาแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 3 ในปี 2562 นี้ ไทยจะเป็นเจ้าภาพ
 
นอกจากนี้ รัฐบาลอินเดียได้มอบทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-เอก ให้แก่นักเรียนไทยประมาณ 40 ทุนต่อปี
 
ทั้งนี้ อินเดียยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนงานด้านการศึกษากับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมครูสอนภาษาอังกฤษให้กับสถานศึกษาของไทย
 
 
ข้อมูล thaigov.go.th
Written by อรพรรณ​ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์​ ราม​สูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์