หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เริ่มแล้ว! การประชุมกลาโหมอาเซียน ไทยประชุมคณะทำงานฝ่ายกลาโหมประเทศสมาชิกและคู่เจรจา

28 กุมภาพันธ์ 2019 (จำนวนคนอ่าน 742)

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2562 การประชุมคณะทำงานฝ่ายกลาโหมจากประเทศสมาชิกและประเทศคู่เจรจา วางแนวทางการหารือในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนหรือ ADMM ครั้งที่ 13 และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา หรือ ADMM-Plus ครั้งที่ 6 ในปี 2562
 
พลเอกรักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน (ADSOM WG) และการประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADSOM-PLUS WG) ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า จ.ภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่กระทรวงกลาโหมจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนหรือ ADMM และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา หรือ ADMM-Plus ในเดือนพฤศจิกายน 2562
 
สำหรับครั้งนี้เป็นการประชุมคณะทำงานฝ่ายกลาโหมระดับผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหมจากประเทศสมาชิก 10 ประเทศ และผู้แทนเลขาธิการอาเซียน เพื่อร่วมกำหนดหัวข้อในการหารือ รวมทั้งเตรียมการด้านเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุมและด้านธุรการอื่น ๆ เช่น รายงานความคืบหน้าของความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน การพิจารณาร่างปฏิญญาร่วมและร่างแถลงการณ์ร่วมต่าง ๆ สำหรับการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 6 การหารือถึงความเป็นไปได้ในการเป็นประธานร่วมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ในกรอบ ADMM-Plus ในวงรอบใหม่ (เมษายน 2563 – เมษายน 2566) การหารือการคัดเลือกประเทศผู้สังเกตการณ์ของคณะทำงาน รวมถึงความคืบหน้าด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของสมาชิกอาเซียน ซึ่งในประเทศไทยกระทรวงกลาโหมได้พยายามผลักดันให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านยุทโธปกรณ์ ด้วยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อจะนำไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เข้มแข็งต่อไป
 
นอกจากนี้ ไทยยังได้มีการนำเสนอความคิดริเริ่มใหม่ ๆ สำหรับความร่วมมือด้านความมั่นคงของอาเซียน ทั้งเอกสารประเมินการดำเนินการของแต่ละความร่วมมือภายใต้กรอบการประชุม ADMM ที่มุ่งเน้นการลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานด้านความมั่นคงเพื่อใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เอกสารว่าด้วยบทบาทฝ่ายทหารอาเซียนในการสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดน รวมทั้งเอกสารการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ความควบคุมของภูมิภาค ซึ่งฝ่ายทหารสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยให้การยอมรับเอกสารการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามหลักสากลที่ไทยจะจัดทำขึ้น ซึ่งเอกสารนี้ไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายและเป็นไปตามความสมัครใจของกลาโหมอาเซียน
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์