หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่

26 กุมภาพันธ์ 2019 (จำนวนคนอ่าน 1025)

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2562 ภายใต้ธีม "การพัฒนาทางเลือก เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนปลอดยาเสพติด (Alternative Development towards a Drug-Free ASEAN Community)” เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านยาเสพติดของแต่ละประเทศ และพิจารณาร่างของมติด้านยาเสพติด ซึ่งเป็นความร่วมมือของประเทศสมาชิก AIPA ระยะเวลากว่า 15 ปี เพื่อเป็นเวทีในการเปลี่ยนข้อมูลและติดตามการดำเนินงานในประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ทั้งการอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย ด้านการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการเตรียมการด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการประชุม และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการสนับสนุนบทบาทของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทย
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์