หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยสวมบทประธานอาเซียน เร่งสมาชิกเจรจาอาเซ็ป

21 กุมภาพันธ์ 2019 (จำนวนคนอ่าน 590)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะกรรมการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) กำลังอยู่ระหว่างการประชุมครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 19 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยรอบนี้จะเป็นการหารือต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 24 เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเร่งหาข้อสรุปใน 13 เรื่องที่เหลือ เช่น การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า การเยียวยาทางการค้า การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันและบทกฎหมาย เป็นต้น
 
ทั้งนี้ ข้อบทที่สรุปได้แล้วมี 7 เรื่อง ได้แก่ บทเกี่ยวกับมาตรการสุขอนามัยพืชและสัตว์ กฎระเบียบทางเทคนิค สถาบัน พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 
"หลังจากการประชุมรอบบาหลีสมาชิกอาร์เซ็ปจะรายงานให้รัฐมนตรีอาร์เซ็ปทราบในการประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป สมัยพิเศษ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา เพื่อให้รัฐมนตรีอาร์เซ็ปพิจารณามอบแนวทางให้คณะเจรจาต่อไป โดยมุ่งมั่นให้การเจรจาสามารถสรุปผลทั้งหมดภายในปีนี้ ซึ่งไทยในฐานะประธานอาเซียนได้ตั้งเป้าให้การสรุปผลการเจรจาจัดทำความตกลงอาร์เซ็ปจะต้องสำเร็จในปีนี้ และจะแสดงบทบาทนำในอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนการเจรจาและจะร่วมมือกับสมาชิกอีก 15 ประเทศ เร่งดำเนินงานตามแผนการทำงานต่อไป” นางอรมนกล่าว
 
นางอรมนกล่าวว่า ไทยให้ความสำคัญอย่างมากกับการสรุปผลการเจรจาอาร์เซ็ปภายในปีนี้ตามเป้าหมายที่ผู้นำไทยและอาร์เซ็ปร่วมกันตั้งไว้ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ในการเยี่ยมกระทรวงพาณิชย์ของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้ไทยในฐานะประธานอาเซียนจะต้องเร่งหารือกับประเทศสมาชิกที่ยังคงมีประเด็นติดขัดอยู่ เพื่อหาทางออกและสร้างจุดสมดุลของผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกเพื่อให้การเจรจาอาร์เซ็ปสามารถหาข้อสรุปได้ในปีนี้ รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงให้เท่าทันกับสถานการณ์การค้าโลกในปัจจุบัน
 
อย่างไรก็ตาม ในวาระที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน มีประเด็นเศรษฐกิจที่เสนอให้สมาชิกอาเซียนร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จในปีนี้ ซึ่งครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ การก้าวไปข้างหน้าสู่อนาคต (Future Orientation) การส่งเสริมความเชื่อมโยง (Enhanced Connectivity) และการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ (Sustainable in all dimensions) โดยเรื่องของการเร่งขับเคลื่อนการเจรจาอาร์เซ็ปให้บรรลุข้อตกลงได้ทั้งหมดภายในปีนี้เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ถูกบรรจุอยู่ในด้านการส่งเสริมความเชื่อมโยงทั้งภายในและกับภายนอกภูมิภาคอาเซียน
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์