หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สำนักเลขาธิการอาเซียน เปิดรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลอาเซียน ประจำปี 2019

13 กุมภาพันธ์ 2019 (จำนวนคนอ่าน 1119)

สำนักเลขาธิการอาเซียน เปิดรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลอาเซียน ประจำปี 2019

สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจากาตาร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เปิดรับการเสนอชื่อบุคคลที่มีสัญญาชาติใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลอาเซียนประจำปี 2019 (ASEAN Prize 2019) ระหว่าง 11 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2562

รางวัลอาเซียนเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาค มีวัตถุประสงค์ในการมอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจ รณรงค์ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของอาเซียน และสร้างคุณประโยชน์ให้กับภูมิภาคอย่างเป็นที่ประจักษ์

ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติเป็นพลเมืองสัญชาติและมีถิ่นพำนักในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีผลงานตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 - มกราคม 2562 เกี่ยวข้องตามสาขาต่าง ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ด้านความร่วมมือระหว่างอาเซียนและโลก ด้านการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน ด้านการบูรณาการและส่งเสริมมาตรฐานเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และด้านการสร้างประชาคมอาเซียนได้อย่างดีเยี่ยม

คณะกรรมการตัดสินประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง ผู้ดำรงตำแหน่ง และอดีตผู้ดำรงตำแหน่งระดังสูงสำนักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศอาเซียนพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 20,000 ดอลลาห์สหรัฐ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ณ กรุงเทพมหานคร ช่วงเดือนมิถุนายน 2562

ในปี 2561 ที่ผ่านมา ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 33 นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนายดาโต๊ะ ลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน ได้มอบรางวัลอาเซียนให้กับ คุณเออลินดา อุย โค (Ms. Erlinda Uy Koe) ชาวฟิลิปปินส์ ผู้นำชุมชนที่ทำงานเพื่อสร้างประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ต้องจัดทำเอกสาร หลักฐานผลงานและความสำเร็จที่สามารถตรวจสอบได้พร้อมกับสิ่งที่คาดหวังหากได้รับรางวัล ให้กับหน่วยงานผู้ประสานงานในประเทศของตนเอง เพื่อส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการเข้าพิจารณาตัดสิน ก่อนวันที่ 11 มีนาคม 2562

ส่งเอกสารให้หน่วยงานผู้ประสานงานประเทศไทย ได้ที่ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ทางอีเมล์ aseanthailand_scdiv@mfa.go.th

ที่มา : สำนักเลขาธิการอาเซียน https://asean.org/call-nominations-asean-prize-2019/
     


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์