หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 200 ปี ไทย – สหรัฐอเมริกา

13 กุมภาพันธ์ 2019 (จำนวนคนอ่าน 740)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมก้าวใหม่แห่งความร่วมมือไทย – สหรัฐอเมริกา เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 200 ปี ไทย – สหรัฐอเมริกา
 
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมก้าวใหม่แห่งความร่วมมือไทย – สหรัฐอเมริกา เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอมตะ กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์กร International Conservation Caucus Foundation (ICCF) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อยกระดับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน สู่มาตรฐานสากล ซึ่งมีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานฯ นำร่อง โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปฑูตรักษาการแทนเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 
โอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมปักธงชาติพร้อมกับนายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปฑูตรักษาการแทนเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เพื่อเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 200 ปี ความสัมพันธ์ – สหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการ และได้ร่วมเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ซึ่งอยู่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำสายศร มีระยะทาง 2.3 กิโลเมตร ทั้งนี้ เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางนำร่องและพัฒนาให้เป็นเส้นทางที่ระลึกในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันยาวนานของไทยกับสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับ มูลนิธิอมตะ และร่วมเสวนาในหัวข้อ "ก้าวใหม่ของความร่วมมือไทย – สหรัฐอเมริกา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ร่วมกับ นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ พร้อมด้วยผู้แทนจาก ICCF และนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ โดยมี นายสุทธิชัย หยุ่น เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 
อนึ่ง ประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกันอย่างยาวนาน โดยมีความร่วมมือในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิ่งแวดล้อมได้มีการดำเนินโครงการอุทยานพี่อุทยานน้อง ร่วมแบ่งปันทรัพยากรและองค์ความรู้ (Sister Parks Arrangement for Resources and Knowledge Sharing; SPARK Project) โดยทางมูลนิธิอมตะ ได้ให้การสนับสนุนและทำงานประสานกับผู้เชี่ยวชาญอาสาด้านต่าง ๆ ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ มาร่วมให้คำแนะนำและวางแผน ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รวมถึงบริหารจัดการนักท่องเที่ยว และการจัดการด้านอื่น ๆ เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากลต่อไป
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์