หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยผนึกอาเซียนถกเกาหลี เปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม สร้างโอกาสส่งออกให้ไทย

12 กุมภาพันธ์ 2019 (จำนวนคนอ่าน 785)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA-IC) ครั้งที่ 17 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหัวหน้าผู้แทนไทย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ กรมศุลกากร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลักดันประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะการเจรจาเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติมให้มีความคืบหน้ามากขึ้น
 
"ในการประชุมอาเซียน-เกาหลีครั้งนี้จะผลักดันรายการสินค้าสำคัญที่ไทยต้องการให้เกาหลีใต้เปิดตลาดเพิ่มเติม เช่น สินค้าประมง (กุ้ง/ปลาหมึกแช่แข็ง) มันสำปะหลังอัดเม็ด มะม่วง ข้าวกล้อง อาหารแปรรูป พลาสติกและเคมีภัณฑ์ แผ่นไม้อัด สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย กระเบื้องเซรามิค เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทย”
 
นอกจากนี้ จะมีการหารือถึงแผนการผลักดันให้อาเซียนและเกาหลีสามารถบรรลุเป้าการค้า 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563 ตามที่ผู้นำได้ตั้งเป้าไว้ และจะมีการหารือเรื่องการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลี สมัยพิเศษ (ASEAN-ROK Commemorative Summit) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อาเซียน-เกาหลีครบรอบ 30 ปี โดยจะเน้นย้ำการส่งเสริมการค้าสองฝ่าย เพิ่มมูลค่าการค้า และแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้า ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานต่าง ๆ เช่น งานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนอาเซียนกับเกาหลีและขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของทั้งสองฝ่ายด้วย
 
นับตั้งแต่มีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี การค้าของทั้งสองฝ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก 124,455 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2559 เป็น 153,680 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 23.5 โดยอาเซียนส่งออกไปเกาหลี มีมูลค่า 55,031 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 19.8 และอาเซียนนำเข้าจากเกาหลี มีมูลค่า 98,648 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 25.6 โดยเกาหลีเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 5 ของอาเซียน
 
สำหรับการค้าสองฝ่ายระหว่างไทย-เกาหลี เกาหลีเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 10 ของไทย ในปี 2561 การค้ารวมมีมูลค่า 13,766 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.74 ของมูลค่าการค้ารวมของไทย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 8.76 การส่งออกมีมูลค่า 4,889 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 1.94 ของมูลค่าการส่งออกของไทย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4.90 สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น ในขณะที่ การนำเข้ามีมูลค่า 8,877 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสัดส่วนคิดเป็น ร้อยละ 3.56 ของมูลค่าการนำเข้าของไทย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 11 สินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เหล็ก เคมีภัณฑ์ แผนวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้า และเครื่องจักรกล เป็นต้น
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์