หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
วันมวยไทย

7 กุมภาพันธ์ 2019 (จำนวนคนอ่าน 692)

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมพันธมิตรมวยโลกจัดงานวันมวยไทย โดยมีครูมวยและนักมวยทั่วประเทศเข้าร่วมสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย พร้อมเร่งจัดทำเอกสารเสนอมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาโลกต่อยูเนสโก
 
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 สมเด็จพระเจ้าเสือ เนื่องในวันมวยไทย 6 กุมภาพันธ์ และพิธีไหว้ครูมวยไทย โดยมีพลเอก ธันวาคม ทิพยจันทร์ นายกสมาคมพันธมิตรมวยไทยโลก รวมถึงครูมวยไทยสายต่างๆ อาทิ มวยไทยภาคกลาง มวยไทยท่าเสาและพระยาพิชัยดาบหัก มวยไชยา มวยโคราช และนักมวย ตลอดจนเยาวชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าเสือที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ และมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏชัดเจน
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศขึ้นทะเบียนมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงจัดพิธีไหว้ครูมวยไทย เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญขององค์ความรู้และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านมวยไทย รวมถึงร่วมกันเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศที่มีมรดกวัฒนธรรมอันเก่าแก่ทรงคุณค่าและงดงามให้ปรากฏไปทั่วโลก ที่สำคัญยังเป็นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาให้คงอยู่ พร้อมขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมวยไทยทุกด้านคำนึงถึงคุณธรรมในการสืบสานมวยไทย สร้างเอกลักษณ์และความเป็นไทยในเวทีโลก
 
อีกทั้งยังมอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เร่งรวบรวมเอกสารมวยไทยเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของยูเนสโก เช่นเดียวกับการแสดงโขนที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนแล้วโขนไทยเป็นตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติอย่างเป็นทางการ
 
 
 
 
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์