หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
มาเลเซียกำหนดให้นายจ้างทำประกันสังคมแก่แรงงานต่างชาติ

7 กุมภาพันธ์ 2019 (จำนวนคนอ่าน 650)

สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย เปิดเผยว่า แรงงานไทยที่จะไปทำงานในประเทศมาเลเซียจะต้องลงทะเบียนให้นายจ้างทำประกันสังคมกับองค์การประกันสังคมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามกฎหมาย
 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย แจ้งว่า รัฐบาลมาเลเซียกำหนดให้นายจ้างที่มีการจ้างแรงงานต่างชาติ (ยกเว้นตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้าน) จะต้องลงทะเบียนลูกจ้างกับองค์การประกันสังคม Social Security Organization หรือ Socso ภายใต้กฎหมาย Empolyee’s Social Security Act 1967 (Act 4) และแผนประกันสังคม ซึ่งกำหนดให้นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบเป็นจำนวน 1.25% ของค่าจ้างแก่ Socso ทุกเดือนนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
 
สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ แรงงานต่างชาติสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านช่องทาง PERKESO (ASSIST) หรือนายจ้างสามารถกรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์และยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงกับสำนักงาน สำหรับแรงงานต่างชาติที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้แผนประกันเงินทดแทน (For Workers Compensation Scheme) นายจ้างต้องลงทะเบียนให้ลูกจ้าง 1 วัน หลังจากที่ประกันดังกล่าวสิ้นสุดลง ทั้งนี้ แรงงานต่างชาติที่เดินทางไปทำงานในประเทศมาเลเซียอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้ลงทะเบียนลูกจ้างกับองค์การประกันสังคมจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครองถึง 7 กรณี ได้แก่
- สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล
- สิทธิประโยชน์กรณีทุพลภาพชั่วคราว
- สิทธิประโยชน์กรณีทุพลภาพถาวร
- สิทธิประโยชน์แก่ผู้อยู่ในอุปการะ
- เงินสงเคราะห์เพื่อฌาปนกิจศพ (กรณีลูกจ้างเสียชีวิต)
- เงินสงเคราะห์แก่ผู้ดูแล (กรณีจำเป็นต้องมีผู้ดูแล) และ
- สิทธิประโยชน์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจหากลูกจ้างบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน
 
ทั้งนี้ แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางการโดยเฉพาะกฎหมายการจ้างงานเพื่อจะได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ไม่เสียโอกาสด้านสิทธิประโยชน์ของแรงงานเองด้วย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย
โทร. 03 - 2145 5868, 03 - 2145 6004
หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์