หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
JFCCT พร้อมร่วมมือกับรัฐบาล ส่งเสริมการค้าการลงทุนของต่างชาติในไทย

5 กุมภาพันธ์ 2019 (จำนวนคนอ่าน 738)

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล นายสแตนลีย์ คัง (Mr. Stanley Kang) ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand: JFCCT) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เข้าร่วม สำหรับคณะหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย ประกอบด้วย ประธานและรองประธานหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย ได้แก่ อาร์เมเนี่ยน เบลเยี่ยม-ลักเซมเบอร์ก บราซิล แคนาดา จีน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี เฮเลนนิก ฮ่องกง อินโดนีเซีย อินเดีย ไอริช อิสราเอล อิตาเลี่ยน เกาหลีใต้ คริสเตียนไทย-นานาชาติ (มาซิโดเนีย) เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ ปากีสถาน แอฟริกาใต้ ศรีลังกา สวิสเซอร์แลนด์ ไต้หวัน และตุรกี

ทั้งนี้ JFCCT มีบริษัทสมาชิกสมาชิกถึง 9,000 บริษัท และมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือให้คำแนะนำและส่งเสริมการค้าการลงทุนของต่างชาติในไทย ที่กำลังมุ่งไปสู่การมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีของนักลงทุนจากต่างประเทศที่จะเข้ามาแสวงหาลู่ทางการลงทุนได้ในหลายสาขา โดยในปี 2562 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนการส่งออก สนับสนุนการขยายตัวของภาคเอกชน ดูแลเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย สร้างความเข้มแข็งให้ SMEs ขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐ และเตรียมความพร้อมด้านกำลังแรงงานและคุณภาพแรงงาน

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณ JFCCT ที่ได้จัดทำเอกสารรายงานข้อเสนอแนะด้านนโยบายในด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การลงทุนของชาวต่างชาติและการปฏิรูปในสาขาที่จะเอื้อประโยชน์แก่ภาคธุรกิจให้รัฐบาลพิจารณา โดยรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการลงทุน เพื่อดูแลนักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว และขจัดปัญหาอุปสรรคในการลงทุนทางด้านกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ แก่นักลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลยังได้ผลักดันกฎหมายต่าง ๆ ออกมารองรับนโยบายเศรษฐกิจ รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงพัฒนาการอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังแรงงานและคุณภาพแรงงาน โดยขณะนี้รัฐบาลได้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ เช่น สถาบัน Kaizen ของญี่ปุ่น และสถาบัน Pearson ของอังกฤษ

JFFCT เชื่อมั่นว่า ไทยถือเป็นประเทศเป้าหมายของการลงทุนจากต่างชาติ เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพและศักยภาพ โดยเห็นได้จากตัวชี้วัดความยากง่ายในการทำธุรกิจของธนาคารโลก ที่แม้ว่าอันดับจะตกลงไป แต่คะแนนรวมเพิ่มขึ้น

ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์