หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
การใช้นามบัตรของชาวมาเลเซีย

5 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3524)

การใช้นามบัตรของชาวมาเลเซีย

- นามบัตรที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ ควรพิมพ์เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างละด้าน รวมทั้งควรใช้หมึกพิมพ์ สีทองเพื่อสร้างความประทับใจในการติดต่อธุรกิจ
 
- เวลามอบนามบัตรให้ชาวจีนในประเทศมาเลเซีย ควรใช้ทั้ง 2 มือในการยื่นและรับนามบัตรเพื่อแสดงความสุภาพ และควรดูนามบัตรของผู้ที่แนะนำก่อนเก็บเข้ากระเป๋าเพื่อเป็นการให้เกียรติ

- เวลามอบนามบัตรให้ชาวมุสลิม ควรใช้มือขวาถือนามบัตร โดยมือซ้ายแตะหรือประคองข้อศอกขวายื่นบัตรให้ หรือใช้ทั้งสองมือถือบัตรยื่นมอบให้ก็ได้ แต่ไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับหรือส่งนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิม เพราะถือว่าไม่สภาพเป็นอย่างยิ่ง
 
- ไม่ควรขีดเขียนข้อความใดๆ ลงบนนามบัตรที่ได้รับต่อหน้าฝ่ายตรงข้าม ยกเว้นกรณีที่ต้องเขียนบางอย่างเกี่ยวกับเจ้าของนามบัตรให้กล่าวขอโทษก่อนแล้วค่อยเขียนลงไป

โดย สำนักงาน ก.พ.กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์