หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การลงนามความร่วมมือเศรษฐกิจไทย-จีน 7 สาขา

1 กุมภาพันธ์ 2019 (จำนวนคนอ่าน 1582)

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามเอกสารยกระดับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-จีน หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาให้เห็นชอบ ซึ่งถือเป็นงานชิ้นสุดท้ายในตำแหน่งก่อนที่จะลาออก โดยเรื่องนี้ ถือเป็นงานสำคัญ เพราะเป็นความพยายามในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาสำคัญกับจีน ที่จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและจีน โดยความร่วมมือที่จะดำเนินการมี 7 สาขา ได้แก่
 
ในด้านการค้า ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมมือกับขยายการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 140,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2564 จะดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือการค้าสินค้าเกษตร และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-จีน เป็นต้น
ด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน จะส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ยานยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ ยานยนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพทางเกษตรกรรม อาหารเพื่ออนาคต หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์
 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะส่งเสริมความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-จีน การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร การเข้าร่วมโครงการสำรวจด้านอวกาศของจีน
 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี 5 จี ยกระดับความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงไทยกับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน
 
ด้านการเงิน จะส่งเสริมการใช้เงินบาทและเงินหยวนในการทำธุรกิจ และขยายความร่วมมือและส่งเสริมบริการการเงินสมัยใหม่ (ฟินเทค)
ด้านการท่องเที่ยว จะส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพและมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้ง 2 ประเทศ
 
ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมภาค จะส่งเสริมภาคเอกชนให้ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) อาเซียน-จีน รวมถึงความร่วมมือของ 2 ประเทศในกรอบต่าง ๆ
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์